Obowiązek informacyjny

Obowiązek informacyjny

Szanowni Państwo, 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako Rozporządzenie), uprzejmie informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Blue Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (61-896), przy ul. Towarowej 35, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000361608, NIP: 7781473428, REGON: 301493828, z kapitałem zakładowym w wysokości 65.000 zł (dalej jako Administrator lub Spółka). 

We wszelkich sprawach związanych z ochroną Państwa danych osobowych mogą się Państwo kontaktować ze Spółką listownie na wskazany powyżej adres jej siedziby lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ODO@grupablue.pl

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
- zawarcia umowy i jej realizacji, a podstawą prawną przetwarzania ich przetwarzania jest RODO Art. 6, ust. 1, lit. b)
- zapewnienia komunikacji pomiędzy stronami a podstawą prawną ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora Art. 6, ust. 1 lit. f) RODO 
- windykacji należności a podstawą prawną ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora Art. 6, ust. 1 lit. f) RODO 
- spełnienia wymagań prawnych w obszarze księgowości a podstawą prawną ich przetwarzania jest Art. ust. 1, lit. c) RODO. 

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres: współpracy pomiędzy Blue Energy a Państwem, przedawnienia roszczeń z niej wynikających zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz trwania obowiązków prawnych nałożonych na Spółkę w szczególności na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane następującym odbiorcom: 
- Dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów IT; 
- Współpracownikom Spółki oraz kancelariom prawnym; 
- Podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską w celu dostarczenia korespondencji; 
- Uprawnionym podmiotom na ich uzasadniony wniosek. 

Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich dalszego przetwarzania. 
Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy Rozporządzenia. 

Podanie przez państwa danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do zawarcia i realizacji umowy z Blue Energy. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do krajów trzecich lub organizacji międzynarodowych, jak również nie będzie wobec Państwa stosowane zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

Zapraszamy do kontaktu

Formularz kontaktowy znajduje się poniżej, a dane kontaktowe w sekcji: Kontakt 
Polityka prywatności i obowiązek informacyjny

Formularz kontaktowy

O nas | Formularz kontaktowy

(c)2018, Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Zadzwoń do nas:
Ryszard Kluska
Wiceprezes Zarządu
601 366 281
lub napisz:
ryszard.kluska@grupablue.pl
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem